Listování
od 

diskordance
diskreditace
diskriminační analýza
diskuse
diskuze
dislokace krystalu
disociace
disperze vln
distorze
distribuce
distribuce binomická
distribuce četnosti
distribuce normální
distribuce Poissonova
distribuce prvků
distribuce statistická
diverzita druhová
diverzita taxonomická
dizertace
dno oceánské