Listování
od 

fotogeologie
fotografické snímkování
fotografie
fotogrammetrie
fotointerpretace
fotolinie
fotoluminiscence
fotometrie
fotosyntéza
Fr (francium - 87)
fragment
fragmentace
frakce hrubozrnná
frakce jemná
frakcionace chemická
frakcionace izotopická
frakcionovaná zonálnost
fraktál
frasn
freatomagmatismus