Listování
od 

import
impregnačně-žilníková mineralizace
impregnační ložiska
in situ
Inadunata
Inarticulata
incertae sedis
index CAI
index lomu
index zralosti
indexové vlastnosti zemin
indicie
indicie geochemické
indicie rudní
indikátor geochemický
indikátory barevné
indium
indočínit
indukce
inertinit