Listování
od 

instrumentální metody
intenzifikace
interakce voda-hornina
interferometrie
interglaciální prostředí
interglaciály
Internet
internidy
interpolace
interpretace
interpretace dat
interstadiály
intraklast
intruze
intruze stratiformní
intruzívní ložiska
Invertebrata
inverze
inverze magnetického pole
inverze reliéfu