Listování
od 

intruzívní ložiska
Invertebrata
inverze
inverze magnetického pole
inverze reliéfu
investice
inženýrská hydrogeologie
inženýrská seizmika
inženýrskogeologické rajónování
ion dusičnanový
ion sulfátový
ionexy
ionizace
ionosféra
iontová výměna
iontové selektivní elektrody
ionty
Ipel'sko-rimavská pánev
Ir (iridium - 77)
irgizit