Listování
od 

klastické částice
klastické žíly
klathrát
klenovský komplex
klif
klima
klimatický efekt
klimatologie
klinoamfiboly
klinoptilolit
klinopyroxeny
klinozoisit
kliváž
kliváž osní
kliváž střižná
knihovnictví
kobalt
kobellit
kobslt
koeficient