Listování
od 

klimatický efekt
klimatologie
klinoamfiboly
klinoptilolit
klinopyroxeny
klinozoisit
kliváž
kliváž osní
kliváž střižná
knihovnictví
kobalt
kobellit
kobslt
koeficient
koeficient korelace
koeficient odrazivosti
koeficient petrochemický
koeficient rozdělovací
koheze
kohútské pásmo