Listování
od 

lineace
lineament
lineární prvky
Lingulata
Lingulida
liniové stavby
lipidy
Lipotyphla
listy
lithifikace
lithium
litoeventy
litofacie
litogeneze
litogeochemie
litologie
litosféra
litosol
litostratigrafická jednotka
litostratigrafie