Listování
od 

ložisko zeolitů
ložisko zvětrávací
ložisko žilné
ložisko živců
ložiskové struktury
lubietovské pásmo
Ĺubotínska pahorkatina
Lučenská kotlina
ludlow
lumachela
luminiscence
lutecium
luvisol
lužická oblast
lužický faciální vývoj
lužický pluton
lúžňanské souvrství
Lycopsida
maar
maastricht