Listování
od 

metoda odporová
metoda optická
metoda prášková
metoda přechodových jevů
metoda radarová
metoda radiometrická
metoda rádiových vln
metoda seizmická
metoda telestezická
metoda termická
metoda ultrazvuková
metoda vibroseis
metoda vlastních potenciálů
metodika
metody aktualistické
metody analytické
metody geofyzikální
metody korekční
metody laboratorní
metody nekonvenční