Listování
od 

nástroj řezný
nasunutí andělskohorské
násyp
natrodufrenit
natrolit
nauka o materiálech
Nautiloidea
Nb (niob - 41)
Nd (neodym - 60)
nečistoty
nefelin
nefelinický syenit
nefelinit
negativní vlivy báňské činnosti
nehomogenita filtračního prostředí
nemísitelnost
nemoci kamenů
neodym
Neogastropoda
neogén