Listování
od 

přehrady
překládání
přeměna organické hmoty
přenos hmoty
přepracování
přesmyk
přesnost metody
přesycení
příbuznost genetická
přídolí
příkop
příkop hlubokomořský
příkop nesvačilský
příkopová propadlina
příkrov
příliv
přílivo-odlivové sedimenty
přímé metody průzkumu
příprava vzorku
přírodní léčivé zdroje