Listování
od 

pleochroismus
pliensbach
pliešovský ostrov
pliocén
pliocén-spodní
pliocén-svrchní
plnidlo
plocha nakloněná
plocha odlučnosti
plocha smyková
plocha vrstevní
plocha zlomová
plody
plošina
plošina aluviální
plošina pobřežní
plošina přílivová
plošné rozložení
plošný splach
ploužení