Listování
od 

radonový index
rajonizace
rakovnická pánev
rameno vrásy
ranciéit
ranker
ranský masív
rapakivi
rašelina
rašeliniště
Rb (rubidium - 37)
Re (rhenium - 75)
reakční lem
reakční obruba
reaktivace
reaktivace tektonická
realgar
recent
recentní hydrotermální systém
recentní minerály