Listování
od 

realgar
recent
recentní hydrotermální systém
recentní minerály
recenze
Receptaculitidae
recirkulace surovin
Recurvoidinae
recyklace
red beds
redepozice
redepozice minerálů
redox potenciál
redukce
redwitzit
reflexní seizmika
reflotace
refraktometrie
refugium
regionalizace