Listování
od 

recyklace
red beds
redepozice
redepozice minerálů
redox potenciál
redukce
redwitzit
reflexní seizmika
reflotace
refraktometrie
refugium
regionalizace
regionální geochemická prospekce
regionální inženýrská geologie
regosol
regrese
regulace
rejuvenace
rekonstrukce staveb
rekrystalizace