Listování
od 

rotliegendes
rovina
rovnice
rovník
rovnováha
rozdělení četností
rozdělování
rozklad
rozklady vzorků
rozložení teploty
rozpínání dna oceánu
rozpouštění
rozpouštění pod tlakem
rozpoznávání obrazců
rozpustnost
rozpuštěná látka
rozpuštěný materiál
rozsyp
rozsyp aluviální
roztažnost