Listování
od 

uranofán
uranopilit
uranospathit
uranospinit
urbanizace
Ursidae
uspořádanost atomů
ústrojí konodontů
útes
útes barierový
útes korálový
útlum
útlum těžby
útržky pláště batolitu
ÚÚG (Ústřední ústav geologický)
UV-mikroskopie
území poddolované
vádí
valangin
valentinit