Listování
od 

výtěžnost
vytřídění
využití důlních odpadů
využití nerostných zdrojů
využití území
vyvěračka
vývoj cen surovin
výzdvih
výzdvih klenbový
výzkum
výzkumná loď
vzácné kovy
vzácné plyny
vzácné prvky
vzácné zeminy
vzduch
vzestupné proudění
vzorec
vzorek celé horniny
vzorkovač