Listování
od 

vulkanologie
vulkanostratigrafie
výběr staveniště
výbrus
východoslovenská pánev
výchova
výchoz
výchozí materiál
vydatnost
vyhlazování statistické
vyhledávání ložisek
výhřevnost
vyklenutí
vyluhování
vymírání
vymírání masové
vymrzání
výpar
výplav fluvioglaciální
výpočet zásob