Listování
od 

zóna přechodní
zóna riftová
zóna střižná
zóna subdukční
zóna sulfidická
zóna suturová
zóna transpresní
zóna zlomová
zóna zvodnělá
zóna zvrásněná
zonálnost
zonálnost klimatická
zonálnost krystalu
zonálnost mineralizace
zónografie
zóny biostratigrafické
zóny metamorfní
zoologie
Zoophycos
zplyňování