Listování
od 

Hřídelce
Hřídelci
Hřídelec
Hřívě
Hřivice
Hřivnatý
HS
HSE
HŠIK
HT
HT-HP
HT-LP
HT/LP
H.Thomas
Http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=641
Http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=643
Http://moa.agu.org/2013/eposters/eposter/gp43b-01/
Http://www.blisty.cz/
Http://www.blisty.cz/art/65826.html
Http://www.geology.sk/co2neteast/documents/workshop_bratislava/posters/J_KO