Listování
od 

Turonian
Turonian, mudstone, petrography, lithostratigraphy, chemostratigraphy, Teplice Formation
Tv dokument, geologie, kámen, zájmová činnost, mineralogie, paleontologie, kamenictví, umění, neživá příroda, horninové prostředí
twinning
two types
type of preservation
type specimens
typology
U
U-glass
U-Mo ore deposit, Re-Os, molybdenite geochronology, genetic model, Gemeric Unit, Western Carpathians
u-pb ages
U-Pb dating
U-Pb geochronology
U-Pb monazite dating
u-pb zircon
U-Pb zircon dating, Mineral equilibria, modelling, HP granulite, Zircon petrogenesis, Variscan, Vosges Mountains
U-REE-Y fluorocarbonate
U-series dating
u-th-pb