Listování
od 

"Český granát" z Korutan / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), s. 514-520
Zdroj: ČGS (UNM)
Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí / Vrbová, Marie -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 3 (1997), s. 86-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Český kras : (K 112 87) / Jäger, O., Komaško, A., Žák, Karel -- In: Jeskyně -- S. 155-167
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český kras a jeho skalní podklad / Cílek, Václav, Jäger, O. -- In: Chráněná krajinná oblast Český kras včera - dnes -- s. 17-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 8 (1992), s. 433-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Český kráter / Rajlich, Petr, 1944- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice) / Dobeš, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
The Český les Mts.
Český masív - platformové predpolie Álp a Karpát / Přichystal, Antonín (2003) -- In: Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.) -- ISBN 80-223-1578-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění / Balatka, Břetislav, 1931-, Roth, Zdeněk, 1914-, Sládek, Jaroslav, 1926-1990, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 369-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Český masiv kdysi putoval od rovníku až k pólu. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 93 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český ordovik: vývoj pražské pánve a bentických společenstev
Český ráj / Adamovič, Jiří, Mertlík, J., Nešporová, M. -- In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- ISBN 80-85304-76-7 -- s. 105-127
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes / Ziegler, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova, Dodatky -- ISBN 80-86512-09-6 -- s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Český ráj / Adamovič, Jiří, 1965-, Mertlík, Jan, Nešporová, Marie -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 38 (2002), s. 105-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku / Havlíček, Pavel, Štor, Tomáš -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- Roč. 4 (2009), s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU / Pásková, Martina, 1974-, Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 1 (2006), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 106-111
Zdroj: ČGS (UNM)