Listování
od 

"Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 304-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Granátový náhrdelník k životnímu jubileu / Souček, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Granatsoderžaščije amfibolity Zapadnych Karpat
Granáty / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 149-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty krystalinického podloží severočeské křídy uranového ložiska Hamr na Jezeře, severní Čechy
Granáty ostrova Smöla / Fediuk, František, 1929- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 302-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát / Hovorka, Dušan, 1933-, Krištín, Jozef, Méres, Štefan -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 286-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty předdevonských hornin východní části Hrubého Jeseníku (severní Morava)
Granáty v českých a moravských pegmatitech / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína / Pivec, Edvín, jr. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty z Malé Úpy v Krkonoších / Čopjaková, Renata, Rus, Petr, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku / Novák, Milan, 1952- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 3-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 475-477
Zdroj: ČGS (UNM)
Grand old man of world science
Grandostoma: an additional bellerophontiform mollusc with circumbilical retractor muscle attachment areas (Gastropoda, Bellerophontoidea) / Horný, Radvan J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 223-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Grandostoma: další bellerofontiformní měkkýš s cirkumbilikálními vtisky retraktorů (Gastropoda, Bellerophontoidea)
"Granelli 1701" - pomoc rakouskému kolegovi / Šimečková, Barbora, 1963- -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Granets from Svojanov
Granica meždu kralodvorskim i kosovskim jarusami i izmenenija sredy obytanija v Pražskem bassejne v verchneordovikskoje vremja
Granica meždu ordovikom i silurom v pražskom bassajne (Barrandijen)