Listování
od 

"Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací / Turek, Vojtěch, 1949- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10, - (2002), s. 267-269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 267-269
Zdroj: ČGS (UNM)
The Os-Mo-S system, a crystal-chemical and experimental approach / Drábek, Milan, Rieder, Milan -- In: 19th General Meeting of the International Mineralogical Association, Program and Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Osadka sooruženij
Osadočnyj kompleks Beroun-avtomagistraĺ i stratigrafija nižnego plejstocena
Osady czwartorzedowe jaskini / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie -- ISBN 83-04-03037-3 -- s. 241-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Osady jeziorne w basenach sedymentacyjnych ograniczonych uskokami:1. Górne lupki antrakozjowe (dolny perm) niecki pólnocznosudeckiej
Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom) / Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Wojewoda, Jurand -- In: Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza - POKOS´4 -- ISBN 978-83-61320-90-6 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Osady wod mineralnych w rajonie Tylicza (Beskid Niski, Polske Karpaty fliszowe
Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast / Prosová, Marie -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 265-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Oscilation zone of continental glacier. Jeseníky Mts. area
Oscillations in Cable-Stayed Bridges: Existence, Uniqueness, Homogenization of Cable Systems / Malík, Josef -- In: Journal of Mathematical Analysis and Applications -- Roč. 266, - (2002), s. 100-126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Oscillopha ostreiformis sp.n. (Bivalvia, Ostreina) from the Santonian of the Hammadah al Hamra area (Libya) / Záruba, Bořivoj, 1939- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 172, no. 1-4 (2003), p. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Osídlení a povodňové riziko / Vaishar, Antonín -- In: Regionální rozvoj / regionalizace -- s. 30-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Osídlení a změny jeskynního prostředí / Ložek, Vojen -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 20 (1994), s. 49-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Osídlení českých zemí / Čtverák, V., Ložek, Vojen -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 74-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oskava block - a case of duplex pattern at the SE margin of Hrubý Jeseník Mts
Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku / Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Orel, Petr -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)