Listování
od 

'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Otava, Jiří -- In: Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Přechody vnitřních planet přes sluneční disk / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 26-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Přečerpávací elektrárna CHA Centro na Kubě / Bašta, Bedřich, Pawinger, Emil, Suchý, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 1 (1991), s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Před 150 léty se narodil významný mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke (*31.12.1855, Praha, +18.6.1931,Wien) / Hammer, V., Pertlik, F., Ulrych, Jaromír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 38, č. 2 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko / Benešová, Libuše, Pivnička, Karel, Pivničková, Marie, Růžičková, Jana, Tonika, Jaroslav -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 22 (1993), s. 185-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek) / Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník / Kočí, Tomáš, Kočová Veselská, Martina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002 / Kubát, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 8 (2002), s. 232-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem) / Gregorová, Růžena, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, č. 3 (1995), s. 281-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim - Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) : 13-32 Kolín / Kočí, Tomáš, Kočová Veselská, Martina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, Sá, Artur -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, Sá, Artur -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry) / Gilíková, Helena, Maštěra, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 85-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc / Čtyroká , Jiřina, Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách / Kotrlý, Marek -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 9 (1987), s. 555-557
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov) / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov) / Horáková, Milada, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)