Listování
od 

(Semi) regular tetrahedral tilings / Kolcun, Alexej -- In: WSCG 2013 Communication Papers Proceedings -- S. 145-150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The semiempirical model of the multicomponent bubble behaviour in glass melts / Cincibusová, Petra, Jebavá, Marcela, Kloužek, Jaroslav, Němec, Lubomír, Vernerová, Miroslava -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 56, č. 4 (2012), s. 367-373
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seminar Agricolas Schüler (1994)
A seminar at the conference on environment
The seminar "Contribution of mineralogy to the solving of industrial and ecological problems"
Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd / Háber, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 2 (1982), s. 160
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát / Obernauer, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 549-550
Zdroj: ČGS (UNM)
A seminar 'Geomechanical solution and use of dumps in Krušné hory Mts. piedmont basins'
Seminár k dejinám baníctva na Slovensku / Herčko, Ivan, 1943- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely / Čabalová, Darina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj" / Marschalko, Róbert -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 384
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a / Holzer, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 566
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska / Onačila, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 317
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár o prínose geofyziky pri hydrogeologickom prieskume Západných Karpát / Džuppa, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 19, č. 12 (1987), s. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel / Bohyník, Július -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 1 (1985), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody / Jetel, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 157-158
Zdroj: ČGS (UNM)
The Seminar of the Geologists from the Czech and Slovac Museums, Prudká, Moravia, 2-5 June 2003
A seminar on radon in geological environment
The Seminar on the 65th birthday of Prof. Dr. Ivo Chlupáč, DSc
Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment" / Martinec, Petr, 1942-, Mikulík, Oldřich -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 10, no. 1 (2002), p. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)