Listování
od 

* Lidstvo šlape zároveň na plyn i na brzdu - aerosoly a oteplení : S čistším ovzduším se svět otepluje rychleji. Skleníkové plyny totiž planetu oteplují, ale aerosoly ochlazují / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 16, 11.06.2005 (2005)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
[= Aragonithöhle von Ochtiná im slowakischen, europäischen und weltweiten Kontext]
[= Flach unter der Oberfläche angelegten Bergbauten in Gebieten von Sokolov, Cheb und Karlsbad bringen das Terrain und die Daran stehenden Bauten in Gefahr noch 200 Jahre nach der Beendigung der Kohlegewinnung]. [2. Teil]
[= sondages d' exploration dans la pratique géologique]. [4e partie]
[= Ochtiná aragonite cave in the slovak, european and global context]
[= Erkundungsbohrungen in der geologischen Praxis]. [4. Teil]
[= Exploratory boreholes in geological practice]. [Part 4]
[= Ouvrages de houllier superficiels dans les régions de Sokolov, de Cheb et de Karlovy Vary menacent le terrain et les constructions au-dessus meme 200 ans apres la terminaison d' exploitation]. [2e partie]
[= Shallow coal workings in Sokolov, Cheb and Karlovy Vary areas are still endangering the land surface and the buildings erected on it more than 200 years after the mining operations have ceased]. [Part 2]
+RNDr. Stanislav Hurník, CSc. -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202" / Klimeš, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa" / Brus, Zdeněk, Pašek, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 5 (1987), s. 238-240
Zdroj: ČGS (UNM)
1. Čs. speleologická expedice Himalaya / Hašek, Zdeněk, Kácha, Stanislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 112-117
Zdroj: ČGS (UNM)
1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze / Kříž, Jiří, 1943-, Smutek, Daniel -- In: Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi" -- ISBN 80-902052-1-6 -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody / Hanzlík, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 381-383
Zdroj: ČGS (UNM)
1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek / Buchtele, Jaroslav, Kozubek, E., Roubíček, V. -- In: Ropa a uhlie -- Roč. 39, č. 1 (1997), s. 43-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
1.panevropská paleobotanická konference / Bůžek, Čestmír, 1933-, Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
1st Central European Mineralogical Conference, Extended abstracts, Vyšná Boca, Slovak Republic, 12-14 September 2006 (Variant.)
1st European Conference on Landslides / Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)