Listování
od 

+RNDr. Stanislav Hurník, CSc. -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202" / Klimeš, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa" / Brus, Zdeněk, Pašek, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 5 (1987), s. 238-240
Zdroj: ČGS (UNM)
1. Čs. speleologická expedice Himalaya / Hašek, Zdeněk, Kácha, Stanislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 112-117
Zdroj: ČGS (UNM)
1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze / Kříž, Jiří, 1943-, Smutek, Daniel -- In: Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi" -- ISBN 80-902052-1-6 -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody / Hanzlík, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 381-383
Zdroj: ČGS (UNM)
1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek / Buchtele, Jaroslav, Kozubek, E., Roubíček, V. -- In: Ropa a uhlie -- Roč. 39, č. 1 (1997), s. 43-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
1.panevropská paleobotanická konference / Bůžek, Čestmír, 1933-, Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
1st Central European Mineralogical Conference, Extended abstracts, Vyšná Boca, Slovak Republic, 12-14 September 2006 (Variant.)
1st European Conference on Landslides / Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
The 1st Europian Coal Conference at Leicester (Great Britain)
2 - Svahové deformace na kře Maleníku / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
2-D interpretation of Minamikayabe MT data set by the controlled random search technique / Červ, Václav, Pek, Josef -- In: Journal of Geomagnetism and Geoelectricity -- Roč. 49, 11/12 (1997), s. 1717-1729
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2-D linear transformation visualisation / Bucha, Václav, Konopásková, Jana -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 37, - (1996), s. 135-139
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2-D numerical modelling of megnetotelluric fields in anisotropic structures - and FD algorithm / Pek, Josef -- In: Protokoll Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung -- s. 27-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basin on SUDETES 2003 experiment data / Behm, M., Bodoky, T., Brinkmann, R., Brož, Milan, Brueckl, E., Czuba, W., Fancsik, T., Forkmann, B., Fort, M., Gaczyński, E., Geissler, W.H., Grad, M., Greschke, R., Guterch, A., Harder, S., Hegedus, E., Hemmann, A., Hrubcová, Pavla, Janik, T., Jentzsch, G., Kaip, G., Karousová, Olga, Keller, G. R., Komminaho, K., Korn, M., Majdański, M., Málek, Jiří, Malinowski, M., Miller, K.C., Rumpfhuber, E.M., Sroda, S., Špičák, Aleš, Takacs, E., Tiira, T., Vozár, J., Wilde-Piorko, M., Yliniemi, J., Zelazniewicz, A. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 413, 3-4 (2006), s. 249-269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2-D velocity models of the upper crust in Western Bohemia from SUDETES 2003 seismic refraction experiment / Málek, Jiří, Valenta, Jan -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
2. evropské sympozium o penetračních zkouškách / Drozd, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)