Listování
od 

A Proposal of the Radon Risk Classification of Foundation Soils / Barnet, Ivan, 1955-, Kulajta, Vítězslav, Matolín, Milan, Veselý, Václav -- In: Radon investigations in Czechoslovakia -- s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Proposal of the stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin
Proposal of updated designation of vulnerable zones according to the Decree of the Government 103/2003 coll.
Proposal on extension of the protected National natural monument Čertova zeď (Devil's wall) and constitution of the Velká Čertova zeď Protected area
A proposal on lithostratigraphy of Cenozoic volcanic rocks in Eastern Bohemia
Proposals for increasing the biodiversity of the Morava river ecosystem
Propose of the new mode classification of the granitoid rocks from Western Carpathians / Gregor, Tomáš -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 3 (1992), s. 176
Zdroj: ČGS (UNM)
Proposed biostratigraphical division of the Europian continental Neogene and Quaternary based on muroid rodents(Rodentia:Mammalia).International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratiography of Arvicolids (Rodentia, Mammalia) / Fejfar, Oldřich, 1931-, Heinrich, Wolf-Dieter -- In: International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)" -- ISBN 3-923871-40-6 -- s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Proposed classification and nomenclature of gneisses and granites of Izera block (wsterv Sudetes)
Proposed principles of mining law in relation to the protection of mineral resources and to the ecological control of mining
Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences / Goczan, Ferenc, Planderová, Eva -- In: Palaeovegetational Development in Europe and Regions Relevant to its Palaeofloristic Evolution -- ISBN 3-400275-44-0 -- s. 359-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Proposition of a Solution for the Setting of the Abrasive Waterjet Cutting Technology / Grznárik, R., Harničárová, M., Kušnerová, M., Valíček, Jan, Zavadil, J. -- In: Measurement Science Review -- Roč. 13, č. 5 (2013), s. 279-285
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Proposition of Turonian boumdaries of the Tethyan realm on the basis of Foraminiferes / Salaj, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 4 (1986), p. 483-499
Zdroj: ČGS (UNM)
Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách / Kolman, František -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 19 (1991), s. 65-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Propustnost eluvií skalních hornin / Veselý, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 245-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Propustnost závalového prostoru stěnového porubu / Ševčík, David -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 2 (2004), s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča / Ďurovič, Vincent, Ďurovičová, Marta, Korikovskij, Sergej Petrovič, Laputina, Irina Petrovna -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 407-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosecké katakomby / Cílek, Václav, 1955- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 5 (1987), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosecké podzemí / Pašek, Jaroslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 1 (2000), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Prosecké podzemí skrývá lomy, kde se v minulosti těžil jemný písek. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 186 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ