Listování
od 

A composite based on glass fibers and siloxane matrix as a bone replacement / Balík, Karel, Černý, Martin, Fenclová, Taťána, Hulejová, H., Pešáková, V., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 52, č. 1 (2008), s. 29-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composite biotolerant implaints with a collagen-proteoglycan copolymer / Adam, M., Balík, Karel, Danešová, J., Kolář, František, Pešáková, V., Petrtýl, M., Suchý, Tomáš, Wohlmutová, A. -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 12(132) (2003), s. 59-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A composite fluorescence micrograph of a complete pinnule of Autunia conferta (Abstract) / Bomfleur, Benjamin, Kerp, Hans, Šimůnek, Zbyněk -- In: Das Meeting der Paläontologische Gesellschaft in Freiberg, September, 2007, Kurzfassungen -- Roč. 47, č. 2 (2002), s. 83-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A composite intrusive stock at Kožlany near Kralovice
Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles / Balík, Karel, Černý, Martin, Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš -- In: Book of Contributions of 46th International Scientific Conference "EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008" -- S. 219-222
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composite materials based on glass fabrics and siloxane matrix as substitutive and connective elements of bones in orthopaedics / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 15 (2006), s. 39-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composite materials based on glass fibers and polysiloxanes for bone surgery applications / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Proceedings of 4th YSESM, IMEKO -- s. 111-112
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composite on the basis of glass fibres and siloxane matrix for the application at high temperatures / Balík, Karel, Cabrnoch, B., Kolář, František, Křena, J., Weishauptová, Zuzana -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 11(128) (2003), s. 7-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composite plantes for osteosynthesis of long bones-comparison of experimental and fem results / Balík, Karel, Cabrnoch, B., Křena, J., Sochor, M., Vilímek, M. -- In: Pohybové ústrojí -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 120-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composite surface temperature history from simultaneous inversion of borehole temperatures in western Canadian plains / Majorowicz, J. A., Šafanda, Jan -- In: Global and Planetary Change -- ISSN 0921-8181 -- Roč. 29, 3/4 (2001), s. 231-239
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Composites based on bioglass / Balík, Karel, Černý, Martin, Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Proceedings of Workshop of CTU 2004 -- s. 1120-1121
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composites Based on Glass Fibers and Siloxane Matrix as a Promising Biomaterial / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš, Tichý, P. -- In: Proceedings of the IASTED International Conference on Biomechanics, 2003 -- s. 279-282
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composites based on polysiloxane matrix and polyamide fabric as the bone raplacement / Bačáková, Lucie, Balík, Karel, Černý, Martin, Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Vagaská, Barbora -- In: Second International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues, Program & Abstract Book -- P-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland) / Jachowicz, Monika, Michalik, Marek, Paskowski, Mariusz, Teller, Lech, Uchman, Alfred, Urbanek, Zdzislawa -- In: Studia geologica polonica -- ISSN 0081-6426 -- Vol. 108 (1995), p. 45-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin / Holý, Martin, 1959-, Jiránek, Jiří -- In: 12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and ecology of the "Pseudothurmanniafauna", lower Barremian of the Krížna-nappe in the Strážovské vrchy Mts. / Adamíková, Gabriela, Michalík, Josef, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 34, no. 5 (1983), p. 591-615
Zdroj: ČGS (UNM)
The composition and forms of the deposited particulate matter in Prague
Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion / Machovič, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 11 (128), p. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal / Havránek, Vladimír, Kerkkonen, O., Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Proceedings of ICCS 97 -- s. 1187-1190
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH