Listování
od 

A fast probabilistic Bidirectional Texture Function model / Filip, Jiří, Haindl, Michal -- In: Image Analysis and Recognition -- s. 298-305
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Fate and Stability of Peatland Sulfur Stores as Determined through Stable Sulfur Isotopes and a Transplant Experiment / Bridgham, Scott, Novák, Martin, Vile, M. A., Wieder, K. -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment / Bridgham, Scott D., Novák, Martin, 1959-, Vile, Melanie A., Wieder, R. Kelman -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 246
Zdroj: ČGS (UNM)
A fate of defunct lake : 16 thousands years of history in sediments
Fault disturbances in Vepor crystalline complexes in exploratory drift PVE Ipeľ
Fault dynamics in the Simitli graben (SW Bulgaria) and its monitoring / Dobrev, N., Košťák, Blahoslav -- In: Reports on Geodesy -- Roč. 49, č. 4 (2000), s. 123-135
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Fault geometry as a controlling factor of the pattern of seismicity: an experimental study / Lokajíček, Tomáš, Špičák, Aleš -- In: ESC 25th General Assembly. Abstracts -- s. 49
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif) / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan, Ptáček, Jiří, Welser, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Fault-scarp induced shelf sand bodies: Turonian of the Intrasudetic basin / Wojewoda, Jurand -- In: 7th European Regional Meeting Kraków-Poland, Excursion Guidebook, May 1986 -- ISBN 83-04-02178-1 -- s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Fault structures in the central part of the Karviná Region of Upper-Silesian Basin
Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part) / Opletal, Mojmír -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Roč. 21, č. 1 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part) / Opletal, Mojmír -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- No. 21 (2002), p. 257-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian Granodiorite Complex / Opletal, Mojmír -- In: Zetschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Roč. 32, č. 2-4 (2004), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex / Opletal, Mojmír -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 32, no. 2-4 (2004), p. 161-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Faulted margins of the Eger Graben - Contrasting histories / Adamovič, Jiří, Coubal, M. -- In: Hibsch 2002 Symposium. Excursion Guide,and Abstracts. Abstracts. -- s. 67
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories / Adamovič, Jiří, 1965-, Coubal, Miroslav -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review / Brus, Zdeněk, Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Fauna / Kadlecová, Eva -- In: Pravěká Praha -- ISBN 80-7277-236-8 -- s. 104-110
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fauna / Vašíček, Zdeněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu -- S. 170-174
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv) / Lehotský, Tomáš, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)