Listování
od 

A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study / Havlín Nováková, Dana -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Vol. 53, no. 1 (2007), p. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic / Datel, Josef -- In: Hydrogéologie -- ISSN 0246-1641 -- No. 2 (1999), p. 47-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeological survey of Libouš locality (NW Bohemia)
Hydrogeological Zones 2005
Hydrogeological zones of the Czech Republic
Hydrogeological zoning 2005
Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier / Hanzel, Vladimír, Malík, Peter, Vrana, Kamil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 239-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha / Čurda, Jan, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 183-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác / Repka, Tomáš -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 94-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku / Šimeček, Miroslav -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- 70-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha / Čurda, Jan, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc / Jetel, Ján, Karoli, Stanislav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 281-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku / Pazderský, Jiří -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 1 (1990), s. 31-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická funkcia puklinovo-pórového prostredia neovulkanitov v podmienkach dlhodobej exploatácie / Fecek, Pavel, Hlavatý, Zoltán -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 61-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav / Čížek, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 4 (2013), s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu / Kolářová, Margarita -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 241-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky / Kiripolský, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 161-166
Zdroj: ČGS (UNM)