Listování
od 

A layered moldavite from the Cheb Basin / Čada, M., Skála, Roman -- In: Lunar and Planetary Science XXXVII -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 475-490
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Layered velocity models of the Western Bohemia region / Horálek, Josef, Janský, Jaromír, Málek, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 475-490
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí) / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 252-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazarus Ercker, sein Leben und Werk, insbesondere vor der Übersiedlung nach Böhmen
Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech / Weisbach, Werner -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Le figure zoomorfe del Neolitico. / Káčerik, A., Lička, Milan (2009) -- In: Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. -- ISBN 978-88-572-0476-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products / Bartoňová, Lucie, Klika, Zdeněk, 1943-, Seidlerová, Jana, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 48, no. 2 (2002), p. 73-86
Zdroj: ČGS (UNM)
The leachability of the mercury from the contaminated materials
The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions / Ettler, Vojtěch, Hruška, Jakub, Jehlička, J., Mašek, V. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 69, č. 5 (2005), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions / Ettler, Vojtěch, 1974-, Hruška, Jakub, 1964-, Jehlička, Jan, 1959-, Mašek, Václav -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 69, no. 5 (2005), p. 737-747
Zdroj: ČGS (UNM)
The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions / Ettler, Vojtěch, Hruška, Jakub, Jehlička, Jan, Mašek, Václav -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 69, č. 5 (2005), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Leaching of APC residues from secondary Pb metallurgy using single extraction tests: the mineralogical and the geochemical approach / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. B121, č. 1-3 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Leaching of cinnabarite by means of the alkalic solution of natrium sulphide
Leaching of lead metallurgical slag in citric solutions-implications for disposal and weathering in soil environments / Coufal, Pavel, Delorme, Fabian, Ettler, Vojtěch, Hradil, David, Jehlička, Jan, Komárková, Marie, Machovič, Vladimír -- In: Chemosphere -- ISSN 0045-6535 -- Roč. 57, č. 7 (2004), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Leaching of metals from copper smelter flue dust (Mufulira, Zambian Copperbelt) / Astrup, Thomas, Ettler, Vojtěch, Hyks, Jiri, Kříbek, Bohdan, Vítková, Martina -- In: Applied Geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Roč. 26, č. Suppl. 6 (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Leaching of polished sections: an integrated approach for studying the liberation of heavy metals from lead-zinc metallurgical slags / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Piantone, Patrice, Touray, Jean-Claude -- In: Bulletin de la Societe Geologique de France -- ISSN 0037-9409 -- Roč. 173, č. 2 (2002), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF