Listování
od 

A neural network Dst index model driven by input time histories of the solar wind-magnetosphere interaction / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Revallo, M., Valach, F. -- In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics -- 110-111, April (2014), s. 9-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two region of Central Europe / Bodri, Luise, Čermák, Vladimír -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 45, no. 2 (2001), p. 155-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two regions of Central Europe / Bodri, L., Čermák, Vladimír -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 45, č. 2 (2001), s. 155-167
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Neuropteris pseudo-blissii pot. forma feistmanteli forma n. and small-scale problems of the Stephanian B of the Kladno Basin / Šimůnek, Zbyněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 63, no. 3 (1988), p. 173-176, 2 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Neurotika / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 3 (2008), s. 59-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků / Kazda, Ivo, 1932- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 36, č. 10 (1986), s. 266-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Neušly vám seismické otřesy? / Schenková, Zdeňka -- In: Severočeský deník -- Roč. 2, č. 35 (1994), s. 1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Neutron activation analysis in geochemical characterization of Jurassic-Cretaceous sedimentary rocks from the Nordvik Peninsula / Košťák, Martin, Mizera, Jiří, Řanda, Zdeněk -- In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry -- ISSN 0236-5731 -- Roč. 284, č. 1 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Neutron and photon activation analyses and PIGE in search of parent materials for moldavites and other tektites / Havránek, Vladimír, Mizera, Jiří, Řanda, Zdeněk, Skála, Roman -- In: ABSTRACTS of Eighth International Conference on Methods and Applications of Radioanalytical Chemistry - MARC VIII -- S. 58-58
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neutron diffraction and ultrasonic sounding: a tool for solid body investigation / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk -- In: Nondestructive characterization of materials 8. Proceedings of the 8th international symposium on nondestructive characterization of materials -- s. 529-533
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Neutron diffraction experiments on sandstone undergoing external pressure / Frischbutter, Alexander, Lukas, P., Neov, D., Vrana, M., Walther, K. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Vol. 4 (1999), p. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutron diffraction study of the crystallographic preferential orientation of metagabro mylonite / Kalvoda, L., Kučeráková, M., Machek, Matěj, Vratislav, S. -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 28, S2 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Neutron diffraction texture analysis of rock materials (limestone) by inversion pole figures / Dlouhá, M., Drábek, M., Hladil, Jindřich, Kalvoda, L., Vratislav, S. -- In: Workshop 09 : 18th annual CTU University-wide seminar : [in Prague from 16th to 20th February, 2009] -- S. 218-219
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neutron petrophysical characterictics of clays / Ryšavý, František -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 3-4 (1992), p. 351-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutron pole figures compared with magnetic preferred orientations of different rock types / Brokmeier, H-G., Chadima, Martin, Cifelli, F., Hansen, A., Siemes, H. -- In: Physica. B -- Roč. 350, - (2004), s. 120-122
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neutron porosity and the fundamental neutron characteristics of rocks / Ryšavý, František -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 4, no. 1 (1997), p. 2-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutronographische Analyse des Quarzteilgefüges eines Stengelgneises aus der reitzenheiner Rotgneisstruktur (Erzgebirge) / Drechsler, Ljudmila P., Feldmann, Klaus, Frischbutter, Alexander, Fuentes, Louis, Walther, Kurt -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Nr. 8, Jg. 16 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Neutrónová aktivačná karotáž na hliník / Štubňa, Viliam, Ujpál, Zoltán -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 182-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky / Skupien, Petr -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy) / Skupien, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)