Listování
od 

A pitch-based one-step process for manufacture of carbon-carbon composites / Glogar, Petr, Hájek, Milan -- In: Brittle Matrix Composites 4 -- s. 689-693
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Pizzeti theory of a level rotational ellipsoid / Pick, Miloš, Yurkina, M. I. -- In: The way forward to come to an improved World Height System -- s. 140-144
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Pizzettiho teorie hladinového elipsoidu / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 46/48, č. 12 (2000), s. 241-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
"Pjatnistyje" koncentracii bazaľtov Češskogo massiva i nižnej Silezii
The place and role of documentary graphic information in the automated geological information system of the Czech Geological Institute
Place in mind: measuring an image and managing a brand (case study of small Moravian towns) / Frantál, Bohumil -- In: Regions, Localities and Landscapes in New Europe -- S. 17-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Placer deposits at Zlaté Hory
Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland / Wierchowiec, Jan -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 57, no. 4 (2007), p. 523-538, 3 listy příloh
Zdroj: ČGS (UNM)
Placer tin deposits on the Malayan Peninsula
Placodermi and Chondrichthyes from the Devonian and Lower Carboniferous ofthe Wadi ash Shati area (Central Libya) / Špinar, Zdeněk V. -- In: Vertebrates in the tropics -- s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Placoid scales of sharks (Elasmobranchii) from outer flysch and Carpathian foredeep and their paleoecological significance
Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory
Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory / Müller, Axel, Seltmann, Reimar -- In: Bulletin of the Geological society of Finland -- ISSN 0367-5211 -- Vol. 74, no. 1-2 (2002), p. 53-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor / Havlíček, Jaroslav, Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 17-20, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam / Bubík, Miroslav -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
"Plamowe" koncenracje bazaltowe masywu Czeskiego i dolnego Ślaska / Cwojdziński, Stefan, Jodłowski, Stanisław -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 201-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Planar elements in the Proterozoic of the NE rim of the Čistá-Jesenice Massif
Planar optical waveguides in newly developed Er-silicated glasses: a comparative study of K+ and Ag+ ion exchange / Janáková, S., Kolek, O., Langrová, Anna, Míka, M., Salavcová, L., Špirková, J., Švecová, B. -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 49, č. 1 (2005), s. 53-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu / Fediuk, František, 1929- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)