Listování
od 

A silicified stem of Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kučlín (NW Bohemia) / Březinová, Drahomíra, Holý, František, Kužvartová, Anděla, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 2-3 (1994), p. 221-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicified sulfates in the sequence of Paleozoic sediments from the Janovice 9 drilling
Silicified wood from Mongolia
Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): Systematics, Silicification and Palaeoenvironment / Matysová, Petra, Mencl, V., Sakala, J. -- In: Neues Jahrbuch für Geologie Und Paläontologie-Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 252, č. 3 (2009), s. 269-288
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment / Matysová, Petra, Mencl, Václav, Sakala, Jakub -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 252, no. 3 (2009), p. 269-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): Systematics, Silicification and Palaeoenvironment / Matysová, Petra, Mencl, Václav, Sakala, Jakub -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen -- ISSN 0077-7749 -- Roč. 252, č. 3 (2009), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods / Matysová, Petra -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicified wood from Vlasatice
Silicified wood in south Bohemian basins
Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod / Čáp, Pavel, 1978- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. září (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie / Marková, Magda, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 169-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicifikovaná dřeva v západním Podkrkonoší / Soukup, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy / Cílek, Václav -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, 1/2 (1993), s. 36-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy / Cílek, Václav, jr. -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko / Stárková, M., Vavrdová, Milada -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 133-135
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko / Stárková, Marcela, Vavrdová, Milada -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9 / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 155-163, 4 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicite axes of central Poland provenience in Moravia / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Acta Archaeologica Carpathica -- ISSN 0001-5229 -- Roč. XXXIX, č. 1 (2004), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova / Marek, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 65-69, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)