Listování
od 

A simple borehole dilution technique in measuring horizontal ground water flow / Kobr, Miroslav, Mareš, Stanislav, Pitrák, Michal -- In: Ground Water -- ISSN 0017-467X -- Roč. 45, č. 1 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
A Simple Contactless Conductivity Detector Employing a Medium Wave Radio Integrated Circuit for the Signal Treatment. / Fenclová, Kateřina, Opekar, František, Štulík, Karel -- In: Electroanalysis -- ISSN 1040-0397 -- Roč. 22, č. 2 (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Simple Evaluation of the State of Disintegration Using Macros in ANSYS 4.4 A / Sochor, Tomáš -- In: CAD - FEM Users'Meeting 93 -- s. 10 /1-4/
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Simple formulas in fuzzy logic / Novák, Vilém -- In: 15th Linz Seminar on Fuzzy set Theory. Applications of Mathematics to Fuzzy Logic -- s. 14-15
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Simple method for fold shape estimation from compass data / Melichar, Rostislav -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
A simple model of estimating the transport of suspended load
Simple model of paragneiss and amphibole rock protoliths of the Nízké Tatry Mts. crystalline complex / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján, 1953- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 1 (1988), p. 73-85
Zdroj: ČGS (UNM)
A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves / Holub, Karel, Rušajová, Jana, Růžek, Bohuslav -- In: Acta Geophysica -- ISSN 1895-6572 -- Roč. 60, č. 2 (2012), s. 487-497
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery / Milický, Martin, Polák, Michal, Zeman, Ondřej -- In: Projekt Labe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-67-X -- s. 48-58, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů / Čurda, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 467
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Sborník Konference ANSYSYS 2007. Část I. - CFD/FSI -- S. 157-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA) / Buchtele, J., Buchtelová, M., Krám, Pavel -- In: Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov -- ISBN 80-88907-53-5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov / Mendel, Oto, Pekárová, Pavla -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 494-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu / Holý, Miloš, Váška, Jiří, 1941-, Vrána, Karel, 1941- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 38, č. 10 (1988), s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulaion of the groundwater fluctuation in confined aquifers
Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model / Andersson, B. Ingvar, Ferrier, Robert C., Hultberg, Hans, Moldan, Filip, Wright, Richard F. -- In: Experimental reversal of Acid Rain Effects: The Gardsjön Roof Project -- ISBN 0-471-96151-5 -- s. 351-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulation and restitution filters / Plešinger, Axel -- In: ESC 25th General Assembly. Training Course for Young Seismologists -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins / Buchtele, Josef, Di nunzio, F., Šír, Miloslav, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 273-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulation of aftershock series / Kozák, Jan, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: International Journal of Rock Mechanics and Minning Sciences and Geomechanics Abstracts -- Roč. 31, č. 3 (1994), s. 253-260
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH