Listování
od 

An analysis of the stress fields induced by mining with application of parallel high performance computing / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Kolcun, Alexej, Starý, Jiří -- In: Numerical Models in Geomechanics. Proceedings of the 7th International Symposium on numerical models in geomechanics - NUMOG 7 -- s. 229-234
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analysis of the stripped gravity map of the Pannonian Basin / Bielik, Miroslav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 1 (1988), p. 99-108
Zdroj: ČGS (UNM)
The analysis of the surface shapes resulting from the gold mining
The analysis of the suspended and dissolved load in the Berounka river catchment area / Kliment, Zdeněk, Neumannová, Renata -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 29, no. 2 (1994), p. 111-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Analysis of unburned carbon in industrial ashes from biomass combustion by thermogravimetric method using Boudouard reaction / Náhunková, Jana, Straka, Pavel, Žaloudková, Margit -- In: Thermochimica Acta -- Roč. 575, JAN (2014), s. 188-194
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas / Kadlečík, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Seidlová, Zuzana -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 3 (159), p. 371-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Analysis of waste management in mine enterprises and its influence upon environment. New trends in treatment methods
Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks / Novotný, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 10 (127), s. 7-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytic functions describing line profiles influenced by size distribution, strain and stacking faults / Houska, C. R., Kužel, R. -- In: Defect and Microstructure Analysis by Diffraction -- ISBN 0-19-850189-7 -- s. 141-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytic problems in the Ag-Fe-S system
Analytical continuation of the gravitational field with the sources in the W22 space. Contemporary problems in gravimetry
Analytical Expression for Fresnel Volumes and Interface Fresnel Zones of Seismic Body Waves. Part 1: Direct und Unconverted Reflected Waves / Červený, Vlastislav, Kvasnička, Michal -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 136-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical Expressions for Fresnel Volumes and Interface Fresnel Zones of Seismic Body Waves. Part 2: Transmitted and Converted Waves. Head Waves / Červený, Vlastislav, Kvasnička, Michal -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 40, č. 4 (1996), s. 381-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical methods / Fišera, Miroslav, Juna, Miroslav, Mihaljevič, Martin, Pokorný, Joel, Rubeška, Ivan, Sixta, Václav -- In: Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications -- ISBN 80-7075-357-9 -- s. 117-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space / Mufti, I., Novotný, Oldřich, 1942-, Vicentini, A. G. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 49, no. 3 (2005), p. 305-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical solution of the relation between transpiration and evaporation of the intercepted water
Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22 / Burda, Miloslav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie / Benetin, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 354-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 5-6 (1988), s. 130-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů / Byczanski, Petr -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře -- s. 30-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG