Listování
od 

An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, T., Hisashima, H., Naemura, K., Svojtka, Martin -- In: Journal of Mineralogical and Petrological Sciences -- ISSN 1345-6296 -- Roč. 104, č. 3 (2009), s. 168-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, Takao, Hisashima, Hiroki, Naemura, Kosuke, Svojtka, Martin -- In: Journal of mineralogical and petrological sciences -- ISSN 1345-6296 -- Vol. 104, no. 3 (2009), p. 168-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultra-vysokotlaký grossularem bohatý granátovec z moldanubika, Česká republika
Ultrabasic mantle rocks in xenolites of the Bor masiv
Ultrabasic rocks of the basement below the Tertiary volcanites of the Doupovské hory Mts.
Ultrabasic rocks of the teschenite association in the western part of the Silesian Unit
Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung / Czekalla, Mareen, Kaden, Martin, Thalheim, Klaus, Weber, Gerlinde -- In: Geologica saxonica -- ISSN 1617-8467 -- Jg. 50-51 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrabasite von SE-Rand der Gabbro-Amphibolit Masse (GAM) - Metamorphose und Deformation / Masch, Ludwig, Willeke, Tamara -- In: Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk, Kropáč, Kamil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 25-26, Příl. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu / Kovalová, Marie, Novák, Jan -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 225-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách / Holub, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, č. 1 (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Ultradraselné plutonity durbachitové série v Českém masivu: petrologie, geochemie a petrogenetická interpretace
Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice) / Holub, František V. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Frýda, Jiří, Vrána, Stanislav -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 15, č. 1 (2003), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic / Frýda, Jiří, Vrána, Stanislav -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 15, no. 1 (2003), p. 43-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrahigh-pressure kyanite-bearing eclogite associated with the diamond-bearing granulites, northern Bohemian Massif / Janák, Marian, Kotková, Jana -- In: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh pressure metamorphism in the Bohemian Massif: more widespread than previously thought ? / Kotková, Jana, O´Brien, Patrick, Ziemann, Martin -- In: From dust to dust. 88th Annual Meeting of the German Mineralogical Society, 19-22.9., Münster -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh Pressure Metamorphism (Variant.)