Listování
od 

Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 2, Calamiten und Lepidophyten / Barthel, Manfred -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museum Schleusingen -- ISSN 0863-6338 -- Jg. 19 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 3, Farne / Barthel, Manfred -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museum Schleusingen -- ISSN 0863-6338 -- Jg. 20 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 4, Farnsamer und Farnlaub unbekannter taxonomischer Stellung / Barthel, Manfred -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museum Schleusingen -- ISSN 0863-6338 -- Jg. 21 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 5, Ginkgophyten, Coniferophyten / Barthel, Manfred -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museum Schleusingen -- ISSN 0863-6338 -- Jg. 22 (2007)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation / Barthel, Manfred -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museum Schleusingen -- ISSN 0863-6338 -- Jg. 23 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rotundusichnium zumayensis ichnogen. n. - nová fosilní stopa z vněkarpatského flyše na západním Slovensku (Československo)
Rotundusichnium zumayensis ichnogen. n. a new trace fossil from the Outer Carpathian Flysch of West Slovakia (Czechoslovakia) / Plička, Miroslav -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Roč. 13 (1989), s. 69-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Roudnická pánev a její strukturně-geologická pozice ve středočeském permokarbonu / Klener, Jiří -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Rough estimation if the intensity of chemical dendation in the crystalline of the Little Carpathians
Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc. / Zlinská, Adriena -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Routine for testing spatial distribution pattern of angle measurement data set using personal computer
Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora) / Boronichin, Vladimir Alexandrovič, Jacko, Stanislav, Korikovskij, Sergej Petrovič -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 231-239
Zdroj: ČGS (UNM)
The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness / Klemun, Marianne -- In: Scripta geologica -- ISSN 0375-7587 -- No. spec. issue 4 (2004), p. 193-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie / Hanzlíček, Tomáš -- In: Listy filologické. Folia philologica -- Roč. 126, 3-4 (2004), s. 2-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu / Hudeček, Vlastimil, 1953-, Michalčík, Petr, Urban, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 7 (2007), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku / Dobeš, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 157-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru / Červenka, Alois, Pavlíček, Vlastimil, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 180-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990 / Hudeček, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 4 (1992), s. 107-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče / Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2009), s. 69-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997 / Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 7-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH