Listování
od 

The "500 Ma event" in the central Variscides: extension orconvergence? / Dörr, W., Fiala, Jiří, Franke, W., Haack, U., Vejnar, Zdeněk -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- č. 2 (1996), s. 52-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
800 years of mining activity and 450 years of geological research in the Krušné Hory/Erzgebirge Mountains, Central Europe / Breiter, Karel -- In: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais -- Roč. 9, č. 1 (2014), s. 105-134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
1417 - Jeskyně BUML / Martínek, S., Zbuzek, P. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II. / Čechura, Jaroslav, Černá, Alena M. -- In: Časopis Národního muzea. Řada historická. -- ISSN 1214-0627 -- Roč. 177, č. 3-4 (2009), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
1609: Summer dispute between Czech Estates and Chancellor Lobkovic. Part II.
The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: a milestone in macroseismic methodology? / Gisler, M., Kozák, Jan, Vaněk, Jiří -- In: Historical seismology. Interdisciplinary studies of past and recent earthquakes -- S. 231-247
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification / Kozák, Jan, 1938-, Vaněk, Jiří, 1927- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 1 (2006), p. 147-160
Zdroj: ČGS (UNM)
The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquke intensity classification / Kozák, Jan, Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 50, č. 1 (2006), s. 147-160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
1906: zkáza a smrt v San Francisku / Zedník, Jan -- In: MF Dnes -- Roč. 17, č. 90 (2006)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
(1924) Proposal to conserve the name Cupressinocladus against Libocedrites (fossil Coniferophyta) / Kvaček, Zlatko, Zijlstra, Gea -- In: Taxon -- ISSN 0040-0262 -- Roč. 59, č. 1 (2010), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
1992 Radon project - overview of activities / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Radon investigations in the Czech Republic IV -- s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
2000 yrs climate trend inferred from borehole temeperature: results from the Czech Republic / Bodri, L., Čermák, Vladimír -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Supplement 1 (1995), s. C7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2001 Margins Meeting, October 2-6, 2001, International Conference and Annual Meeting Deutsche Geologische Gesellschaft (DGG) and Geologische Vereinigung (GV) at Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Germany - Program and Abstracts (Variant.)
The 2008 West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network / Boušková, Alena, Fischer, T., Horálek, Josef, Michálek, Jan -- In: Journal of Seismology -- ISSN 1383-4649 -- Roč. 14, č. 4 (2010), s. 665-682
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The 2008 West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, Horálek, Josef, Michálek, Jan -- In: Journal of seismology -- ISSN 1383-4649 -- Roč. 14, č. 4 (2010), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The 2014 CETeG Conference "Lądek" : The Orlica-Śnieżnik Dome and the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes (Variant.)
A ještě jednou Mokrsko / Janatka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 288-290
Zdroj: ČGS (UNM)
A. Parma - the former professor at the Mining Universiity in Příbram
A-Priori Estimation of Possible Seismic Local Effects as a Measure of a Site Vulnerability / Jechumtálová, Zuzana, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, International Workshop "Measure of Seismic Damage to Masonry Buildings" -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras / Budil, Petr, 1969- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)