Listování
od 

The 'Red section' in Langelois (Lower Austria): Micromorphology, Stratigraphy and Geological Implications / Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt,Band 52 -- ISBN 13978-3-85316-04 -- 279
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Red shales of the Upper Devonian in the rhenish slate mountains / Dvořák, Jaroslav, 1932- -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- No. 6 (1985), p. 329-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev) / Hokr, Zdeněk -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH / Hloušek, Jan, Moravcová, Hana, Mrázek, Zdeněk, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 11 (1994), p. 481-488
Zdroj: ČGS (UNM)
Redeployment of the calibration facility for portable gamma-ray spektrometers from Bratkovice to Straz pod Ralskem, 1st stage.
Redeposited palynomorphs in Paleogenic sediments of West Carpathians and their significance for paleogeography
Redeposition of the Quaternary sediments and paleosols at the eastern slopes of Pavlov Hills
Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů / Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer, 1853 and A. zadrai Přibyl, 1952 / Dunlop, Jason A., Tetlie, O. Erik -- In: Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Geowissenschaftliche Reihe -- ISSN 1435-1943 -- Vol. 8 (2005), p. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
A redescription of two eophrynids (Arachnida: Trigonotarbida) from the Coal Measures (Carboniferous) of Ostrava, Czech Republic / Dunlop, Jason A. -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- No. 8 (1995), p. 449-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Redevelopment of the residual pit at the Most - Ležáky mine
Rediscovery of an old museum sample with an inscription "Eichhorn Bittischka": Eifelian of eastern margin of the Boskovice Furrow
Rediscovery of probably the oldest described trilobite specimen from the Barrandian area (Czech Republic) / Budil, Petr -- In: The Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Roč. 16, č. říjen (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rediscovery of the New Cave on the Damil Hill
Redox potential of natural environment and influence of antropogenic activity
Redox zonality at site of natural attenuation of petroleum hydrocarbon at Hnevice, Czech Republic / Čížek, Jiří, Datel, Josef, Šráček, Ondřej, Topinková, Barbora, Vencelides, Zbyněk (2004) -- In: International Seminar in Hydrogeology and Remediation -- ISBN 80-86690-25-3 -- s. 336-336
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reduction of structural iron in smectites by microorganisms / Komadel, Peter, Stucki, Joseph W., Wilkinson, Henry T. -- In: The Sixth Meeting of the European Clay Groups EUROCLAY' 87 - Summaries-Proceedings -- s. 322-324
Zdroj: ČGS (UNM)