Listování
od 

The Ševětín astrobleme, Southern Bohemia, Czechoslovakia / Vrána, Stanislav -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 76, no. 2 (1987), p. 505-528
Zdroj: ČGS (UNM)
Ševětínský astroblém
Šídlatky (Isoëtes) - významný glaciální relikt v kvartérních jezerních sedimentech v České republice
Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Šíp času a kruh času. O zkamenělinách a o tom, co nás potkalo a nemine / Cílek, Václav -- In: Fosilie ze sbírek Severočeského muzea/Oldřich Hamera - Monotypy -- s. -
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska. / Macek, Jan -- In: Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 27, č. leden/únor (2009), 39
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Širopasí / Macek, Jan (2008) -- In: Louky Bílých Karpat -- ISBN 978-80-903444-6-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Širší okolí Budče v geologické minulosti / Štorch, Petr -- In: Budeč 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk -- S. 8-28
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Šíření jasanu (Fraxinus excelsior) v evropských doubravách: vliv depozice dusíku nebo sukcesního vývoje?
Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje / Hofmeister, Jan -- In: Muzeum a současnost. Řada přírodovědná -- ISSN 0862-2035 -- Roč. 16, č. 1 (2002), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Šíření pouští : jeden z akutních problémů dneška / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 12 (1988), s. 683-684, 4 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice / Barnet, Ivan, 1955-, Buňatová, Václava, Dobeš, Petr, Eichler, František, Frýda, Jiří, Gabašová, Ananda, Jelínek, Emil, 1943-, Novák, Jan, Ondruš, Petr, Pačes, Tomáš, 1937-, Štrof, Pavel, Veselovský, František -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru / Červený, V., Klimeš, L., Pšenčík, Ivan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 179-181
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5 / Jurášová, Felicitas, 1936-, Peslová, Helena, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 97-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5 / Jurášová, Felicitas, 1936-, Peslová, Helena, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 701-710, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách / Luštincová, Libuše, Seyček, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 3 (2005), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda / Aldorf, Josef, 1938-, Ondrášek, Petr, Ryšávka, Jaroslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999 / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 7 (1999), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 84-87
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ