Listování
od 

The Ar-Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development / Kachlík, V., Maluski, H., Marheine, D., Patočka, František, Zelazniewicz, A. -- In: Palaeozoic Amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- s. 133-155
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ar-Ar thermochronology in transpressive zones: from numerical modelling towards natural examples (Western Carpathians) / Ježek, Josef, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Aracistrobus, an enigmatic non-araceous fossil from the Eurasian Oligocene and Miocene / Bogner, Josef, Kvaček, Zlatko -- In: Zitteliana -- ISSN 1612-412X -- Roč. A 50, č. 30.06.2010 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aragonit a další jeskynní minerály / Cílek, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 221-226
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonit a další jeskynní minerály / Cílek, Václav, 1955- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 221-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 163-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách / Fediuk, František, 1929- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 429-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit v československých jeskyních / Králík, František, Skřivánek, František -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997), s. 94-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit v jeskyních - geneze, destrukce a ochrana / Cílek, Václav -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 16-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit v jeskyních. Dobrodružství podzemní estetiky aneb Příroda má víc času než my / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Sv. 83 /134/ (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic / Radoň, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit z bentonitového ložiska Braňany / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 208-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonit z bentonitového ložiska Braňany / Filippi, Michal, 1974- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 208-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit z Braňan / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit z Hřídelce / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 402-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit z Kadaňské Jeseně / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 313
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit z Libníče u Rudolfova / Uher, Antonín, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 196-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 172-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 428-429
Zdroj: ČGS (UNM)