Listování
od 

The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno / Barták, R., Dokoupil, M., Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 3, 1-2 (1995), s. 2-29
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Libraries - Archives - Collections, 8th International Symposium 3rd to 7th October 2005 - Schwaz (Tyrol, Austria) : History of Earth Sciences in Austria, 5th Symposium 3rd to 7th October 2005 - Schwaz (Tyrol, Austria) (Variant.)
Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Žůrek, P. -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- -, M-29/395/ (2006), s. 137-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 163, č. 1-4 (1994), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Vol. 86 (2001), p. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Cummingtonite from Přísečnice, Krušné hory Mts, Czech Republic
Cummingtonite in probably Cambrian plutonites of the northernmost Barrandian Neoproterozoic (Central Bohemia)
Cummingtonitové amfibolity a jejich postavení v západomoravském moldanubiku
Cumulate structures in acid volcanics of Gemeric Paleozoic
Cunami a pytláci korálů / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 3 (2006), s. 134-135
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cunami a pytláci korálů / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 3 (2006), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Cunninghamia R. Br. in the pollen spectra of Central Euroep / Konzalová, Magda, Stuchlik, L. -- In: Acta Botanica Hungarica -- Roč. 36, - (1993), s. 113-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cunninghamites ubaghsii (Taxodiaceae?) from the Maastrichtian type area (Late Cretaceous, SE Netherlands) rediscovered / Nieuwenhuis, Eric A. P. M., Van der Ham, Raymond W. J. M., Van Konijnenburg-Van Cittert, Johanna H. A. -- In: Bulletin de l´ Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Sciences de la Terre -- ISSN 0374-6291 -- No. 74 (2004), p. 89-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Cunnolitidés du Crétacé de Boheme (Scléractiniaires, Fungiina) Cénomanien supérieur-Turonien inférieur: République tcheque / Eliášová, Helena -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- An. 71, no. 2 (1996), p. 127-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Cuprosklodowskite from the uranium deposit Zálesí near Javorník in the Rychlebské hory Mountains (Czech Republic)
Curienit z Abertam u Jáchymova / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Curienite from Abertamy near Jáchymov, Western Bohemia, Czechoslovakia
Curing of epoxy systems at sub-glass transition temperature / Kroutilová, Irena, Matějka, Libor, Sikora, Antonín, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Journal of Applied Polymer Science -- Roč. 99, č. 6 (2006), s. 3669-3676
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Curiosity Mars Science Laboratory / Kolář, Jan, 1944, Kroulík, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 10 (2013), s. 550-555
Zdroj: ČGS (UNM)