Listování
od 

The Czechoslovak Coal Base and Possibilities for Its Utilization / Buchtele, Jaroslav, Němec, J., Roubíček, V. -- In: Proceedings - Coal, Energy and Environment. Coal Congresses - Coal Cleaning Congresses. -- s. 8.1-8.11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Czechoslovak geographical names in the nomenclature of minerals and rocks
Czechoslovak geologic diaspora of the 20th century
Czechoslovak ore mining industry under the trade conditions
Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB / Jakeš, Petr, 1940-2005, Suk, Miloš -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. (19920622, CSK : České Budějovice) (Variant.)
Czechoslovakia on Geological Maps / Gabriel, Miroslav, Vacek, Jaroslav -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 444
Zdroj: ČGS (UNM)
Czechoslovakian raw-materials strategy concerning ores, in the free market conditions
Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności / Głazek, Jerzy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 5 (2008), s. 356-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego / Michniewicz, Marek -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego. Hydrogeologia -- ISSN 1644-0870 -- Č. 3 (403), s. 63-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową? / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 10 (2004), s. 971-978
Zdroj: ČGS (UNM)
Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego? / Kalvoda, Jiří, 1953-, Leichmann, Jaromír -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 12 (2002), s. 1209-1210
Zdroj: ČGS (UNM)
Čas ukáže, zda jsme se poučili z krize. [Rozhovor] / Vortelová, V. -- In: Parlamentní listy -- Roč. 7, č. 12 (2009), s. 1-1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu / Starý, Jiří, Tomášek, Martin -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 7 (2004), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma / Čejchan, Petr, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 85-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma / Čejchan, Petr, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 6 (1999), s. 163-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časoprostorové rozložení seismicity v oblasti západočeských zemětřesných rojů / Boušková, Alena, Fischer, T., Hampl, František, Horálek, Josef, Jedlička, Petr -- In: Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100 -- s. 341-349
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Časová a frekvenční charakteristika jevy VP [vyzvané polarizace]
Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000 / Halásová, Olga, Hančarová, Eugenie, Vašková, Ilona -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 171-178
Zdroj: ČGS (UNM)