Listování
od 

The Dating of Mesolithic Sites in Sandstone Areas of Northern Bohemia (Czech Republic) / Cílek, Václav -- In: The Dating of Quaternary marine and Land Sediments -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dating of parts and volumes of the Fritsch's "Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens" / Maňourová, Milada -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating of sedimentary fill in Bozkovské Dolomite Caves
Dating of sedimentary fill in Chýnovská Cave
Dating of sediments in the Holštejnská cave. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Dating of the Devonian limestones in the Konice district (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov, Moravia based on corals
Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holçtejn Valley Cenozoic history (Czech Republic) / Diehl, J. F., Glazek, J., Granger, D., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Šroubek, P., Vít, J. -- In: Geologos -- ISSN 1426-8981 -- Roč. 5, - (2000), s. 57-64
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic) / Cranger, D., Diehl, J., Glazek, J., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Novicki, T., Šroubek, P., Vít, Jan, Žák, Karel -- In: Geologos -- ISSN 1426-8981 -- Roč. 5, č. 1 (2000), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dating of the Holštejská Cave deposits and their role for reconstruction of Moravian Karst Cenozoic history (Czech Republic) / Diehl, J., Glazek, J., Granger, D., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Šroubek, P., Vít, Jan -- In: The dating of Quaternary marine and land sediments. Abstracts of conference -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem / Kadlec, Jaroslav, Kočí, Alois, Růžičková, Eliška -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 1 (1991), s. 43-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating of the oldest minerals, zircons and baddeleyites, from differentiated meteorites - basaltic achondrites
Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry / Gögen, Kürsad, Jonckheere, Raymond, Wagner, Günther A., Wagner, Irmtrud, Woda, Clemens -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 30, no. 3 (2002), p. 191-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating the Hradec terrace (Ohře river)
Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex / Janoušek, Vojtěch, Wiegand, Bettina, Žák, Jiří -- In: Journal of the Geological Society London -- ISSN 0016-7649 -- Roč. 167, č. 2 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex / Janoušek, Vojtěch, Wiegand, Bettina A., Žák, Jiří -- In: Journal of the Geological Society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 167, no. 2 (2010), p. 347-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating the transition / Jöris, Olaf, Street, Martin, Terberger, Thomas, Weninger, Bernhard -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2006), p. 68-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Dating Variscan ultrapotassic intrusions in the Bohemian Massif - separating myth from reality / Gerdes, Axel, Holub, František, Janoušek, Vojtěch, Verner, Kryštof -- In: Datovanie 2010. Zborník abstraktov -- ISBN 978-80-89343 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína) / Fišera, Milan, 1937-, Sejkora, Jiří, 1968-, Vichr, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 210-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Datolit z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, Roč. 15, č. 6 (2007), s. 505-507
Zdroj: ČGS (UNM)