Listování
od 

The Deformed Metagranites of the Krkonose-Jizera Terrane: Controversies Between Protolith Ages and Stratigraphy / Kachlík, V., Maluski, H., Marheine, D., Patočka, František -- In: Palaeozoic Amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- s. 21-22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně / Franců, Eva, Franců, Juraj, Jankovská, Vlasta, Nývlt, Daniel, Víšek, Josef -- In: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2004), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2004), s. 62-66, 4 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd / Buzek, Ladislav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 2 (1986), s. 112-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče / Blecha, Martin, Konečná, Jana, Kučera, Josef, Podhrázská, Jana, 1960- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 10 (2013), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradace stavebního kamene : experimentální studie / Gregerová, Miroslava, Valouch, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Degradacija južnogo vychoda burougol´noj sedimentacii effuzijami bazal´ta v Usteckoj oblasti
Degradation des südlichen Ausstreichens der Braunkohlensedimentation dur Basaltausgüsse in der Region Ústí n/L
Degradation of building stone - an experimental study
Degradation of southern brown coal exposure with basalt effusions in Ústí Region
The degradation of the forest soil in the central part of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys / Buchtele, Jaroslav, Jelínek, P., Káš, Václav, Mikšovský, F., Straka, Pavel, Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 7(113) (1999), s. 9-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dehalogenation of chlorobenzenes with sodium dihydridobis(2-methoxyethoxo)aluminate / Friesová, Anna, Hetflejš, Jiří, Řeřicha, Roman, Svítilová, Jaroslava, Včelák, Jaroslav -- In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications -- Roč. 59, č. 6 (1994), s. 1368-1383
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite / Chmielová, Marta, Valvoda, V., Weiss, Z. -- In: Geologica Carpathica. Clays -- Roč. 45, č. 1 (1994), s. 33-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite / Chmielová, Marta, Kalvoda, Václav, Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Dehydration Kinetics of the Natural Zeolite Chabasite
The dehydroxylation mechanism of clay minerals / Lach, Vladimír, 1919- -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Dejavniki, ki vplivajo na kraško površinsko morfologijo in na prenos sedimentov skozi jame: primerjava karbonatnega s solnim krasom
Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně / Skřivan, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)